Informació legal

Raó Social:
Casal de Sant Pere


Seu social:
Carrer Major de Sant Pere, 59 – 63
08222 Terrassa, Barcelona


Seu on es desenvolupa l’activitat:
Carrer Major de Sant Pere, 59
08222 Terrassa, Barcelona


CIF:
G58168725


Telèfon:
93 783 07 29
690 28 49 71


Correu electrònic:
info@salacrespi.com